Bijeenkomst 18 september: KOM OOK!

Jan Sluyterlaan 11 - 18 september van 16:30 - 18.00 u.

Bijeenkomst spreekuur B&W: kom ook!

De Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder doet de volgende oproep. U kunt hier de oproep als pdf downloaden ter verspreiding.


Spreekuur Haarlems college van burgemeester en wethouders

Het college start met een nieuwe aanpak: een spreekuur voor bewoners van de Haarlemse wijken. Haarlem-Oost trapt af: op dinsdag 18 september in het nieuwe DOCK-onderkomen aan de Jan Sluyterlaan 11 in Parkwijk.

U kunt daar rechtstreeks aan de wethouders en de burgemeester wensen en ideeën uiten en vragen stellen over zaken die te maken hebben met uw eigen situatie in de woonwijk.

De wijkraad kan zich voorstellen dat er veel vragen onder u leven met betrekking tot onderhoud openbare ruimte, groen, renovatie van woningen en winkelcentrum.

Tijdens de laatste openbare wijkraadvergadering waren er veel vragen omtrent de door de gemeente bedachte – en door de wijkraad afgewezen – plannen voor een opvang voor uitbehandelde verslaafden met vaak een verstandelijke beperking en een criminele achtergrond (Domus Plus). De wijkraad is om verschillende redenen tegen een dergelijke opvang op die plek (Nieuweweg 2).

Mocht u vragen of ideeën hebben over deze onderwerpen, dan is aanstaande dinsdag 18 september de uitgelezen mogelijkheid om direct met burgemeester en wethouders te praten over uw suggesties, denkbeelden, ervaringen, verwachtingen en bedreigingen.

Komt dus allen naar de Jan Sluyterlaan 11 op 18 september van 16.30 uur tot 18.00 uur.